דף הבית


"בועז מיכאלי הנדסת בנין" מציע פיקוח הנדסי המסתמך על ניסיון ביצועי רב המוכח בשטח בענף הבנייה.

המשרד מנהל ומפקח על פרויקטים ברמה גבוהה ביותר ובגישה עניינית, תוך שימת דגש תכנוני וניהולי עוד לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח.
זאת על מנת להגיע לביצוע בזמן המהיר ביותר, להביא לחיסכון משמעותי בעלויות ולאפשר שקט נפשי ליזם.

אנו מחויבים לשירות וליווי אישי לאורך כל חיי הפרויקט ולשביעות הרצון המלאה של לקוחותינו.