מתקני חניה

חברתנו מתמחה בהטמעת פתרונות חניה אוטומטיים, ומקיימת שיתוף פעולה עם הנציגים של החברות המובילות בתחום בעולם.
זאת על מנת לייעל את תהליך קבלת ההחלטות ולבצע את הפרויקט בצורה הכלכלית ביותר.
הדבר מתאפשר כאשר חברתנו מעוברת מהשלבים המוקדמים ביותר של הפרויקט.

        פרומוט מתקני חניה בע"מ   http://www.aps-promote.co.il/


          סמארט-פארק                   http://www.smart-park.co.il/

 

        2 פארק                            http://www.i2park.com//


        איטרפז טכנולוגיות בע"מ    http://www.interpaz.co.il/


        פארקינג-קיט                           http://www.parkingkit.co.il/

          

        פרקומט                                   http://www.parkomat.co.il//
        
Comments