תליית בניינים

"תליית" בניינים -

לשם חפירת חניון למתקן חניה אוטומטי

 

מתקן חניה אוטומטי ג'ורג' אליוט

Comments