א.ד. גורדון 3 ת"אבניין במרכז ת"א, בעל 8 דירות

     הבניה הסתיימה באוגוסט 2009Comments