שימור

התכנית לשימור מבנים ואתרים קיימת בארצנו במספר ערים שהמרכזית בהם תל אביב.
מטרת התכנית היא שימור המורשת הבנויה של העיר, באמצעות השבת המבנים וסביבתם הקרובה למצבם המקורי. 
התכנית מגדירה שימור של כ-1,000 מבנים ואתרים בתל אביב, שנבחרו על פי רשימת קריטריונים שבחנה את ערכם האדריכלי, ההיסטורי ואת מיקומם בשטח כחלק מהמכלול הסביבתי. 
התכנית כוללת תמריצים לשיקום ושימור המבנים. 
(מתוך אתר עיריית תל אביב)

לחברתנו ניסיון מקיף ומוכח ברזי עבודות וחומרי השימור.