אודות‏ > ‏

שירותים הניתנים ע"י המשרד
  • ייעוץ טכני הנדסי בבחירת הנכס המתאים לדרישות הלקוח.
  • בחירת מתכנני הפרויקט.
  • תיאום הנדסי מול המתכננים השונים.
  • הכנת כתבי כמויות ומפרטים טכניים למכרזים.
  • השוואת הצעות מחיר.
  • ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים.
  • ניהול ביצוע: בניית תקציב, לוחות זמנים, תאום בין מתכננים וקבלנים, בדיקה ואישור חשבונות
  • פיקוח על איכות ביצוע עבודות הבנייה.
  • מסירת הנכס ללקוח לשביעות רצונו תוך דגש על אחזקתו הנכונה לאורך שנים

Comments